Skip to main content

Minőségpolitikánk

IATF 16949:2016 és ISO 14001 szabványok szerinti tanúsítvánnyal rendelkezünk, így megfelelünk napjaink legmagasabb szintű minőségirányítási előírásainak.

A gyártási folyamataink fejlesztése során tanúsított kreativitás, dinamika és kiemelkedő elkötelezettség által a Kauffmann cégcsoport az elmúlt 50 év alatt több piaci szegmensbe vezető helyet szerzett magának. A folyamatos innovatív fejlesztés a nagy tapasztalattal párosulva széles gyártási és értékesítési termékpalettát eredményezett a KSH Rugógyár számára. Ahhoz, hogy ezt a piaci pozíciónkat még tovább tudjuk javítani, alapvető fontosságú egy hatékony minőségpolitika, aminek fő irányvonalai a következőek:

Minőségközpontú gondolkodás

Vállalatunk sikerének alapja a termékeink magas minőségi színvonala. Nem elég csak a standardok által meghatározott elvárásoknak megfelelni, hanem a Vevőink valódi igényeit felismerve, a „fit for function” elvet alapul véve kell biztosítanunk a Vevőnk elégedettségét.

Vevőorientáltság

A vállalati gondolkodásunkat meghatározza az a törekvésünk, hogy a vevőink számára mindig elérhető, rugalmas és megbízható „teljesítőképes partner“-ek legyünk. A KSH Rugógyár vezetősége teljes mértékben elkötelezett a Vevők által elvárt minőségi követelmények betartásában és a kapcsolódó minőségreleváns tevékenységek összehangolt végrehajtásában.

Folyamatszemléletű megközelítés

A Minőségirányítási rendszert egymással kapcsolatban álló folyamatok alkotják. A folyamatszemléletű megközelítés úgy érvényesül a szervezetben, hogy hangsúlyt kap az erőforrásokkal való gazdálkodás, a folyamatos mérés és értékelés, a folyamatok rendszeres felülvizsgálata, az eltérések kezelése, a korrekciós intézkedések megvalósítása és visszakövetése.

Folyamatos fejlesztés

A folyamatos minőségfejlesztés érdekében a KSH Rugógyár minden részlegének és üzemének folyamatosan fejlesztenie kell a gyártási fő folyamatot és támogató folyamatokat. Ebben amunkában alapvető elvünk a „null hiba stratégia”, vagyis a hibák előfordulását a gyökérokok megszűntetésével meg kell előzni.

Dolgozói minőségorientáltság

Ezen magas követelmények alapján a KSH Rugógyár minden dolgozójának aktívan részt kell vennie a minőségbefolyásoló intézkedések megvalósításában és az utasítások betartásában. Az elvégzett munka minőségéért minden dolgozó felelősséggel tartozik.

Vezetői szerepvállalás

A KSH Rugógyár vezetősége aktív szerepet vállal abban, hogy a munkatársak elkötelezettségén keresztül a minőségi célok teljesüljenek. Ennek érdekében a vezetés folyamatosan összehangolja stratégiáikat, az irányvonalakat, a folyamatokat és az erőforrásokat.

Bizonyítékon alapuló döntéshozatal

A döntéshozatal összetett folyamat és sokszor együtt járhat némi bizonytalansággal, ezért a KSH Rugógyár vezetőségének fontos a valós ok-okozati kapcsolatok feltérképezése. A tények, bizonyítékok és adatok elemzése, a döntéshozatal nagyobb objektivitásához és a meghozott döntésekbe vetett nagyobb bizalomhoz vezet.

Aktív partneri kapcsolatok

A tartós siker érdekében vállalatunk jó kapcsolatot ápol valamennyi releváns beszállítóval, szervezettel és hivatallal. Az értékteremtő képességünk a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik. Törekszünk olyan partnerkapcsolat létesítésére, amelyek támogatják a közös fejlesztési tevékenységek megvalósítását, valamint az ismeretek, a kockázatok és a haszon megosztását.

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015